Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

฿ 200.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789744668325
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 316
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558