Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

วิ.อาญาวิพากษ์

฿ 108.00

วิ.อาญาวิพากษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 210 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบ้านเรา คือการศึกษาทางปฏิบัติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม และกระทำไปเกือบจะขาดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการโดยสิ้นเชิง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในอดีตจึงมีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเสียแหละมาก การแก้ไขเพิ่มเติมในหลายกรณีจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้ หากแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9789742887599 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2552