Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รากฐานกฎหมายอาญา

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

รหัสสินค้า

9786165812955

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

136

พิมพ์ครั้งที่

4 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
📝 รหัสสินค้า:
9786165812955

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
✨ ส่วนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
 ● บทที่ 1 ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา
 ● บทที่ 2 ความหมายของกฎหมายอาญา
 ● บทที่ 3 ที่มาของกฎหมายอาญา
 ● บทที่ 4 ขอบเขตของกฎหมายอาญา
✨ ส่วนที่ 2 พัฒนาการของกฎหมายอาญา

 ● บทที่ 5 พัฒนาการของกฎหมายอาญาตะวันตก
 ● บทที่ 6 พัฒนาการของกฎหมายอาญาของไทย
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : อายุเด็กตาม ป. อาญา มาตรา 73