Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

฿ 306.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
🛑ภาค 1 ระบบศาล
⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 392
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564