Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

฿ 360.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811927

จำนวนหน้า

432

พิมพ์ครั้งที่

16 : ตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
📝รหัสสินค้า : 9786165811927

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🛑ภาค 1 ระบบศาล
⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

**พิมพ์ครั้งที่ 16 ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม, เพิ่มอุทธาหรณ์และฎีกาให้เป็นปัจจุบัน**