Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 g
ขนาด 24 × 16.6 cm
ผู้เขียน

ธีระ สุธีวรางกูร

รหัสสินค้า

9786164883024

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

312

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2565 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786164883024 หมวดหมู่: , Product ID: 24889

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌙 ผู้เขียน: ธีระ สุธีวรางกูร
🌙 รหัสสินค้า: 9786164883024

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
📌 ภาคที่ ๑ : ศาลในระบบกฎหมายมหาชน
ความนำภาคที่ ๑

บทที่ ๑ ความทั่วไปเกี่ยวกับศาลในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ ๒ ประเภทของศาลในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ ๓ สถานะของศาลในทางกฎหมายมหาชน
📌 ภาคที่ ๒ : คดีในระบบกฎหมายมหาชน
ความนำภาคที่ ๒

บทที่ ๔ ประเภทของคดีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ ๕ ลักษณะของคดีในทางกฎหมายมหาชน
📌 ภาคที่ ๓ : การพิจารณาคดีของศาลในระบบกฎหมายมหาชน
ความนำภาคที่ ๓

บทที่ ๖ องค์คณะตุลาการในการพิจารณาคดี
บทที่ ๗ เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดี
บทที่ ๘ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน