Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก

฿ 418.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1330 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รหัสสินค้า

9786164884168

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

714

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2566

มีสินค้าอยู่ 9

รหัสสินค้า: 9786164884168 หมวดหมู่: , Product ID: 83195

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เรียบเรียง: ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
🍧 รหัสสินค้า: 9786164884168

 

▪︎ สารบาญ ▪︎
🍭 ภาค 1
บทความเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบรรพ 5 ปี พ.ศ. 2551
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามบรรพ 5 ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2551
ความตายของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ถือว่าเป็นการเลิกรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2551
บทความเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบรรพ 5 ปี พ.ศ. 2550
สถานะของหญิงคู่หมั้นอันจะล่วงละเมิดมิได้
การเพิ่มเติมเหตุฟ้องหย่าใหม่เพื่อลงโทษสามีที่นอกใจนอกกายภริยา
สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนกรณีคู่สมรสนอกใจนอกกาย
เหตุหย่าล่าสุดในประมวลกฎหมายอาญา
60 ปี กฎหมายครอบครัวไทย

การหมั้น
ข้อคิดเกี่ยวกับการหมั้น
ลักษณะพิเศษของสัญญาหมั้น
การหมั้นตามบรรพ 5 ปี 2533
การสมรส
สัญญาก่อฐานะบุคคล
สมรสกับสัญญา
คุณสมบัติขนาดไหนของคู่สมรสอันจะเป็นสาระสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกัน
การทำลายการสมรสซ้อน
การอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา
การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
การหย่าขาดจากการสมรส
มิติแรกของการหย่าร้าง
ข้อคิดเกี่ยวกับการหย่าแบบไทยในสมัยโบราณ
อิทธิพลและปรัชญาของพุทธศาสนาในกฎหมายลักษณะผัวเมียที่เกี่ยวกับการหย่า
การแสดงเจตนาลวงของชายหญิงในบรรพ 5
หลักเกี่ยวกับการจ่ายเลี้ยงชีพในกฎหมายครอบครัวไทย
การใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันภายหลัยการหย่าขาดของบิดามารดา
การหย่าโดยความยินยอมในกฎหมายฝรั่งเศส
บิดามารดากับบุตร
การรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
ไม่อยากดูก็ต้องเลี้ยง
จ้างแม่เด็กทำของ
บทความเกี่ยวกับบรรพ 6
พินัยกรรมเกี่ยวกับสินสมรส
สองมาตราที่หายไปในบรรพ 6
แบบของพินัยกรรมในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสและกฎหมายไทย
งานวิจัย
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม : ศึกษาปัญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกต่างกันในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย
ค่าอุปการะเลี้ยงดูต่างกับค่าเลี้ยงชีพจริงหรือ?
งานแปล
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิติดต่อกับบุตร
บุตรนอกสมรสในกฎหมายรัสเซีย
ผลของการหย่าต่อสตรีที่ทำงานบ้าน : ปัญหาของอาชีพที่มองไม่เห็น
วิเคราะห์คำตัดสินศาล
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3048/2552 (สถานะทางกฎหมายของบุตรชู้)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1572/2552 (การถอนอำนาจปกครองเหนือตัวบุตรบางส่วน)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4940/2545 (บุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 449/2531 (เบี้ยปรับในสัญญาหมั้น)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2529 (การแยกสินสมรสในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2508 (การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม)

🍭 ภาค 2
การสมรส
การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน
การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน (ภาคสอง)
การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน (ภาคสาม)
พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันในประเทศฝรั่งเศส
คำพิพากษาประวัติศาสตร์ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา (สิทธิในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน)
บิดามารดากับบุตร
การถอนอำนาจปกครอง
บทความเกี่ยวกับบรรพ 6
มรดกที่ต้องเสียภาษี
เหตุผลพิสดารในตัวบทกฎหมายโบราณไทย
วิเคราะห์คำตัดสินศาล
คำสั่งศาลคดีอุ้มบุญ CARMEN
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16040/2555 (หนี้เฉพาะตัวของเจ้ามรดก)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1596/2554 (หรือจะเป็นสินส่วนตัวโดยช่วงทรัพย์)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5689/2552 (ฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินสินสมรส)
อารมณ์วิชาการศาลฎีกา
อารมณ์วิชาการศาลฎีกา (ภาคสอง)

🍭 ภาค 3
บิดามารดากับบุตร
การแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญโดยการรับบุตรบุญธรรม
บทความเกี่ยวกับบรรพ 6
พินัยกรรม : แบบอยู่เหนือเจตนา
วิเคราะห์คำตัดสินศาล
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10442/2558 (มดลูกหญิงไทย)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8542/2558 (พินัยกรรมเอกสารฝ่ายจู้จี้)
อารมณ์วิชาการศาลฎีกา (ภาคสาม)

🍭 ภาค 4
การสมรส
อัศจรรย์แห่งตัวเลข 15 ใน ป.พ.พ.
ว่าด้วยสินส่วนตัว
ว่าด้วยสินสมรส
วิเคราะห์คำตัดสินศาล
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1901/2559 (ใส่พานมาเลย)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5660/2559 (ฟ้องให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ตายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 517/2560 (บังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8820/2561 (ประชุมใหญ่ : การให้สัตยาบันหนี้ร่วมของสามีภริยา)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6436/2562 (ค่าขาดไร้อุปการะ)