Skip to content Skip to footer

รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก – จิ๋ว (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2561)

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 กรัม
ขนาด 21 × 29.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สำนักงานศาลยุติธรรม

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164390300 หมวดหมู่: Product ID: 20971

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ (2549 – 2561)
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ กฎหมายวิชาเลือก
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ
การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28(2) (ก)(ข) (สนามจิ๋ว)
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ (2549 – 2561)
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ กฎหมายวิชาเลือก
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาฝรั่งเศส
ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชาภาษาเยอรมัน
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลยุติธรรม
รหัสสินค้า : 9786164390300
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,500 กรัม
จำนวนหน้า : 580
ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562