Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162698750 หมวดหมู่: , Product ID: 17096

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
• โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองล่าสุด คือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คือ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งยังได้มีการประกาศใช้และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก
• สำนักพิมพ์วิญญูชน จึงเห็นเป็นการสมควรจัดพิมพ์ หนังสือรวมกฎหมายปกครองนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการศึกษา โดยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698750
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ : มีนาคม 2563