Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

รหัสสินค้า

9786165813990

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

224

พิมพ์ครั้งที่

21 : กรกฎาคม 2567

คำอธิบาย

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
📖รหัสสินค้า
: 9786165813990

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
👨‍👩‍👧ส่วนที่ 1 : การหมั้น
⭐บทที่ 1 เงื่อนไขการหมั้น
⭐บทที่ 2 สินสอด
⭐บทที่ 3 ผลของสัญญาหมั้น
⭐บทที่ 4 การสิ้นสุดของสัญญาหมั้น
⭐บทที่ 5 ค่าตอบแทน
⭐บทที่ 6 สรุปหลักเกี่ยวกับเรื่องหมั้น
👨‍👩‍👧ส่วนที่ 2 : การสมรส
⭐บทที่ 1 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
⭐บทที่ 2 ผลของการสมรสที่ถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
⭐บทที่ 3 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
⭐บทที่ 4 ผลของการสมรสที่ถูกศาลเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
⭐บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริยา
⭐บทที่ 6 การหย่าขาดจากการสมรส
👨‍👩‍👧ส่วนที่ 3 : บิดามารดากับบุตร
⭐บทที่ 1 บุตรในสมรส
⭐บทที่ 2 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
⭐บทที่ 3 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร
⭐บทที่ 4 เด็กนอกสมรสและการมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
⭐บทที่ 5 การใช้อำนาจปกครองของบิดามารดา
⭐บทที่ 6 ความปกครอง
⭐บทที่ 7 บุตรบุญธรรม
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 : เพิ่มฎีกาเรื่องค่าทดแทนความเสียหายในการเตรียมการสมรสกรณีผิดสัญญาหมั้น ซึ่งเป็นฎีกาที่พลิกบรรทัดฐานเดิม 80 ปีที่ผ่านมา