Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

มาตรฐานการปฏิบัติในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

Original price was: ฿ 530.00.Current price is: ฿ 503.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1190 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786164881891 หมวดหมู่: , Product ID: 49668

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความเบื้องต้นของมาตรฐานการปฏิบัติ
บทที่ 2
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
บทที่ 3
การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
บทที่ 4
การคุ้มครองและความมั่นคงอย่างเต็มที่
บทที่ 5
การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเที่ยงธรรม
บทที่ 6
การเวนคืน
บทที่ 7
ความชอบด้วยกฎหมายของการเวนคืน และมาตรการกำกับดูแลอันชอบธรรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
รหัสสินค้า : 9786164881891
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,190 กรัม
จำนวนหน้า : 618 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564