Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1,000 คำศัพท์ที่ต้องรู้

฿ 232.75

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน

รหัสสินค้า

9786165772266

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

256

พิมพ์ครั้งที่

2 : ธันวาคม 2563 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165772266 หมวดหมู่: , , Product ID: 30131

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน
📍 รหัสสินค้า: 
9786165772266

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 2 ไวยากรณ์พื้นฐานในการแปลประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 3 เทคนิคการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
บทที่ 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นหมวดหมู่ของกฎหมาย รายชื่อศาลที่สำคัญ ตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ
บทที่ 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา
บทที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
บทที่ 8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
บทที่ 9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ
บทที่ 10 สำนวนสุภาษิตกฎหมายภาษาอังกฤษและภาษาลาตินที่สำคัญ
บทที่ 11 คำศัพท์และแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
บทที่ 12
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2563
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ พ.ศ 2551-2560
บทที่ 14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก พ.ศ 2555-2561
บทที่ 15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว พ.ศ 2560-2561
บทที่ 16 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด