Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง/คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๕

฿ 180.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 g
ขนาด 23 × 17 cm
ผู้เขียน

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786165981897

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍠รหัสสินค้า: 9786165981897

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🌭พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง)
ประเด็นข้อพิพาท คำฟ้อง คำให้การ
การชี้สองสถาน ข้อยกเว้น
การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ภาระการพิสูจน์
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
การยื่นบัญชีระบุพยาน
การส่งสำเนาเอกสาร
ข้อยกเว้นรับฟังสำเนาพยานเอกสาร
ข้อยกเว้นรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
พยานบุคคล
พยานบอกเล่า
การวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
การเลื่อนคดีกรณีที่พยานสำคัญไม่มาศาล
การเบิกความ
ห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นฯ
ลำดับการถามพยาน, พยานปรปักษ์
การเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน
การนำต้นฉบับเอกสารมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยาน
การคัดค้านพยานเอกสาร
เอกสารมหาชนและเอกสารเอกชนที่มีคำพิพากษาฯ
อนุญาตให้รับพยานฯ ที่สำคัญกลับคืนไป
บทตัดพยานเอกสารตามกฎหมายอื่น
🌭พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ
พยานบอกเล่า
การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฯ
มาตรฐานการพิสูจน์
การชั่งน้ำหนักพยานที่มีข้อบกพร่องต่าง ๆ
การยื่นบัญชีระบุพยาน
การสืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
การเสนอบันทึกถ้อยคำของผู้ที่อยู่ต่างประเทศฯ
ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน
จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน
ให้ศาลอ่านคำเบิกความให้พยานฟัง
การอ้างพยานเอกสาร
การส่งเอกสารเป็นพยาน
– (กรณีไม่มีวันตรวจพยานหลักฐาน)
พยานผู้เชี่ยวชาญ
🌭คำถามท้ายเล่ม
พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง)
พยานหลักฐาน (คดีอาญา)