Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

Original price was: ฿ 100.00.Current price is: ฿ 90.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 21 × 14.50 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คำอธิบาย

ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมในดุล เป็นสาระธรรมเกี่ยวกับวงการตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าธรรมที่ผู้พิพากษาจะต้องมีนั้นคืออะไร เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีความดีงามและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า : 9786162692710
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 147
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :  5 : มิถุนายน 2557