Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

฿ 123.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 g
ขนาด 23.5 × 15.5 cm
ผู้เขียน

สมชัย ทีฆาอุตมากร

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความทั่วไป
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253-270
หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 53-265
– จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราว มาตรา 253
– จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ หรือฎีกา มาตรา 253 ทวิ
– โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว มาตรา 254
– การพิจารณาอนุญาตตามคำขอ ตามมาตรา 254, 255
– การส่งสำเนาคำขอ ตามมาตรา 254 (2) (3) , 256
– ขอบเขตและเงื่อนไขคำสั่งอนุญาต ตามมาตรา 254, 257
– การเริ่มมีผลบังคับของคำสั่งอนุญาต ตามมาตรา 254, 258
– ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาต ตามมาตรา 254 (2) (3) , 258 ทวิ
– การบังคับคดีตามคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 259
– ผลของวิธีการชั่วคราวภายหลังเมื่อมีคำพิพากษา มาตรา 260
– การถอนหมาย หรือเพิกถอนคำสั่งอนุญาต ตามมาตรา 254, 261
– การเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาต ตามมาตรา 254, 262
– จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 263
– คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ มาตรา 264
– วิธีการชั่วคราวแก่ผู้ประกัน มาตรา265
หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน มาตรา 266-270
– คำขอในเหตุฉุกเฉิน
– วิธีพิจารณาคำขอในเหตุฉุกเฉิน
– เหตุฉุกเฉิน
– ผลบังคับตามคำสั่งอนุญาตตามคำขอในเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างข้อสอบชั้นเนติบัณฑิต
ตัวอย่างข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ทีฆาอุตมากร
รหัสหนังสือ : 9789749468845
จำนวนหน้า : 242
ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
พิมพ์ : กันยายน 2562