Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

Original price was: ฿ 320.00.Current price is: ฿ 288.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 26 × 18.50 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165813228

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

320 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

13 : พฤศจิกายน 2566

คำอธิบาย

✍️ จัดทำหัวเรื่องโดย : ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
📝 รหัสสินค้า :
9786165813228

 

🔶🔶 สารบัญ 🔶🔶
🔹 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙

🔹 ประมวลกฎหมายอาญา
▪ ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
▪ ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑o ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
▪ ภาค ๓ ลหุโทษ
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.