Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

฿ 630.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1800 g
ขนาด 22 × 16.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165810647

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

832

พิมพ์ครั้งที่

24 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
📝รหัสสินค้า : 9786165810647

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
• พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ
• การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
• พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
• กฎกระทรวง
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
• ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
• ระเบียบ
• ประกาศ
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 24 : เพิ่มฎีกา, เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565