Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

Original price was: ฿ 290.00.Current price is: ฿ 275.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 660 กรัม
ขนาด 21.7 × 15 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธิติพล ศรีประทักษ์

รหัสสินค้า

9786165943192

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

446

พิมพ์ครั้งที่

5 : พฤศจิกายน 2565

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786165943192 หมวดหมู่: , Product ID: 11519

คำอธิบาย

🍧ผู้เขียน: ธิติพล ศรีประทักษ์
🍧รหัสสินค้า:
9786165943192

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“ฉบับกายวิภาค”

🥩ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์ (มาตรา ๑)
ลักษณะ ๒
ศาล
ลักษณะ ๓
คู่ความ (มาตรา ๕๕ – ๖๖)
ลักษณะ ๔
การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร (มาตรา ๖๗ – ๘๓ อัฏฐ)
ลักษณะ ๕
พยานหลักฐาน
ลักษณะ ๖
คำพิพากษาและคำสั่ง
🥩ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๒
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
🥩ภาค ๓
อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์ (มาตรา ๒๒๓ – ๒๔๖)
ลักษณะ ๒
ฎีกา (มาตรา ๒๔๗ – ๒๕๒)
🥩ภาค ๔
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ ๑
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.