Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓)

฿ 288.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า

9786165812634

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

จำนวนหน้า

444

พิมพ์ครั้งที่

มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
📖 รหัสสินค้า: 9786165812634

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
⭐️ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
⭐️ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
⭐️ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
🌾 ภาค ๑ บททั่วไป
🌾 ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
🌾 ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
🌾 ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
🌾 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
🌾 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
🌾 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
🌾 กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
🌾 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
🌾 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม : แก้คำผิด