Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

บัญชีระบุพยาน กับ ข้อเท็จจริง คดีแพ่ง – คดีอาญา

฿ 503.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1088 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า: 9786167242958 หมวดหมู่: , Product ID: 50032

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
การยื่นพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๓
การพิสูจน์ต่อพยาน (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๙)
บทที่ ๔
หลักเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน
บทที่ ๕
การพิสูจน์ปัญหาข้อเท็จจริง (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔, ๘๔/๑)
บทที่ ๖
พยานหลักฐานที่รับฟังได้ (ป.วิ.พ. มาตรา ๘๕ – ๘๗)
บทที่ ๗
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่ง
บทที่ ๘
บัญชีระบุพยานหลักฐานที่สำคัญกับการรับฟังข้อเท็จจริงคดีอาญา
🍋 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,088 กรัม
จำนวนหน้า : 664 หน้า
ขนาด : 18.5 x 25.9 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564