Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์
**สภาพปก: ปกมีรอยขนแมวเล็กน้อย เนื้อในสมบูรณ์ 100%**

฿ 306.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

รหัสสินค้า

9786165810692

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

6 : กันยายน 2564

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786165810692 หมวดหมู่: , , Product ID: 3995

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍋 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
🍋 รหัสสินค้า:
9786165810692

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.