Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติปรัชญา

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

มีสินค้าอยู่ 30

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรู้ วิชา และศาสตร์ต่างๆ
บทที่ 2 ปรัชญา
บทที่ 3 นิติปรัชญา
บทที่ 4 นิติศาสตร์
บทที่ 5 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง
บทที่ 7 ปรัชญากฎหมายประวัติศาสตร์
บทที่ 8 นิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย
บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย : นิติศาสตร์แนวพุทธ
บทที่ 10 ความยุติธรรม
บทที่ 11 นิติรัฐ นิติธรรม
บทที่ 12 การเคารพเชื่อฟังกฎหมาย/การแข็งขืนต่อกฎหมาย
บทที่ 13 นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162698927
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2563