Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติกรรม สัญญา และคำมั่น (Juristic Acts, Contracts and Promises)

฿ 218.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 440 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

รหัสสินค้า

9786164883345

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

212

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164883345 หมวดหมู่: , Product ID: 68487

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥯 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
🥯 รหัสสินค้า: 9786164883345

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำชี้แจง
คำนำ
บทที่ 1
การแสดงเจตนา
บทที่ 2
นิติกรรม
บทที่ 3
เงื่อนไขความมีผลของนิติกรรม
บทที่ 4
เหตุบกพร่องของการแสดงเจตนา
บทที่ 5
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
บทที่ 6
เงื่อนไขความเป็นผลของนิติกรรม
บทที่ 7
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสัญญาและคำมั่น
บทที่ 8
ความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และการแบ่งประเภทของสัญญา
บทที่ 9
การเกิดสัญญา
บทที่ 10
คำมั่น
บทที่ 11
การตีความการแสดงเจตนา
บทที่ 12
การตีความสัญญา
บทที่ 13
ผลของสัญญา
บทที่ 14
มัดจำและเบี้ยปรับ
บทที่ 15
การเลิกสัญญา
บรรณานุกรม
ดัชนี