Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถาม-ตอบ ละเมิด

฿ 81.00

ถาม-ตอบ ละเมิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์เดือนเด่น นาคสีหราช, พระประภา จันทรุกขา

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812047

จำนวนหน้า

112

พิมพ์ครั้งที่

4 : พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
📝รหัสสินค้า :
9786165812047

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของตนเอง
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของผู้อื่น
– ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลในการกระทำ
ของทรัพย์
**ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งที่ 3**