Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถามตอบประเด็นสำคัญกฎหมายล้มละลาย

Original price was: ฿ 160.00.Current price is: ฿ 152.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

กฤษฎา โพธิสาขา

รหัสสินค้า

9786165774031

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

301

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍡 ผู้เขียน: กฤษฎา โพธิสาขา
🍡 รหัสสินค้า: 9786165774031

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
ข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
บทที่ ๒
การฟ้องขอให้ล้มละลาย
บทที่ ๓
การขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตาย
บทที่ ๔
การขอให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดล้มละลายตามห้าง
บทที่ ๕
การพิจารณาคดีล้มละลาย
บทที่ ๖
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
บทที่ ๗
ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๘
การเข้าว่าคดีแพ่งที่ค้างพิจารณา
บทที่ ๙
เจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่งอันเกี่ยวกับหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้
บทที่ ๑๐
การประชุมเจ้าหนี้
บทที่ ๑๑
การขอประนอมหนี้และการพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๑๒
การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๑๓
การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๔
การหักกลบลบหนี้และการตรวจคำขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๕
ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๖
การทวงหนี้
บทที่ ๑๗
การไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา
บทที่ ๑๘
การยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๙
การโต้แย้งการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และการคัดค้านการยึดทรัพย์