Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

จริยธรรมนักกฎหมาย กับการปฎิรูปกฎหมาย

Original price was: ฿ 160.00.Current price is: ฿ 144.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบาญ
1. จริยธรรมนักกฎหมาย
2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111 ปี
5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล
6. การถอนฟ้องคดีอาญา
7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา
8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162697371
ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 188
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  ตุลาคม 2561