Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

Original price was: ฿ 480.00.Current price is: ฿ 432.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813556

จำนวนหน้า

500

พิมพ์ครั้งที่

16 : กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบาย

✍️ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
📝รหัสสินค้า : 9786165813556

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
**พิมพ์ครั้งที่ 16 เพิ่มคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน**