Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Original price was: ฿ 279.00.Current price is: ฿ 265.05.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

Absolute Law

รหัสสินค้า

9786166085693

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

349

พิมพ์ครั้งที่

5 : 2567

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786166085693 หมวดหมู่: , , Product ID: 14222

คำอธิบาย

🍧ผู้เรียบเรียง: Absolute LAW
🍧รหัสสินค้า: 9786166085693

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🌾1. บทเบื้องต้น
🌾2. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
สาระสำคัญของลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์และการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์
2. ผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์
3. การกระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์
4. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
สิทธินักแสดง
1. ความหมายของนักแสดง
2. สิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดง
3. การละเมิดสิทธินักแสดง
4. ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธินักแสดง
ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี
1. ข้อมูลการบริหารสิทธิ
2. มาตรการทางเทคโนโลยี
🌾3. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีการเพิกถอนสิทธิบัตร
บุคคลที่ขอรับสิทธิบัตร
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร
1. สิทธิของผู้ทรงสิทธิและการละเมิดสิทธิบัตร

2. ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
3. การฟ้องผู้ละเมิดสิทธิ
🌾4. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจะทะเบียน
1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะที่ต้องห้าม
3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 5 : ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน