Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือคดีกฎหมายลักษณะหนี้

Original price was: ฿ 600.00.Current price is: ฿ 570.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1180 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038700

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

716

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9789742038700 หมวดหมู่: , Product ID: 64820

คำอธิบาย

🍮 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍮 รหัสสินค้า: 9789742038700

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
วัตถุแห่งหนี้ (มาตรา ๑๙๔)
บทที่ ๒
ผลแห่งหนี้
บทที่ ๓
การบังคับชำระหนี้
บทที่ ๔
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
บทที่ ๕
ความระงับแห่งหนี้
บทที่ ๖
การแปลงหนี้ใหม่
บทที่ ๗
การโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๘
เพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗-๒๔๐)
บทที่ ๙
รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
บทที่ ๑๐
สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ
บทที่ ๑๑
การกำหนดค่าสินไหมทดแทน
บทที่ ๑๒
หนี้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.