Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

฿ 399.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1050 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
การเสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่ง
เขตอำนาจศาล
ศาลที่เสนอคำร้องขอ
การตรวจคำคู่ความ
คู่ความมรณะ
ความสามารถของคู่ความ
การร้องสอด
คู่ความร่วม
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
ฟ้องซ้ำ
คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
ทิ้งฟ้อง
ถอนฟ้อง
หลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ฟ้องซ้อน
ฟ้องแย้ง
การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
ขาดนัดยื่นคำให้การ
ขาดนัดพิจารณา
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา
การบังคับคดี
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีฯ
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่ง
สิทธิของบุคคลภายนอก
การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด
การขอรับชำระหนี้ก่อนหรือส่วนแบ่งฯ
การขอเฉลี่ย
ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
ข้อพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

รายละเอียด
รหัสสินค้า :
9786167657578
ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,050 กรัม
จำนวนหน้า : 643 หน้า
ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : ธันวาคม 2563