Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Original price was: ฿ 450.00.Current price is: ฿ 427.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1130 กรัม
ขนาด 25.8 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

รหัสสินค้า

9786167657660

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

667

พิมพ์ครั้งที่

ธันวาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
🍭 รหัสสินค้า:
9786167657660

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥭การเสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่ง
🥭เขตอำนาจศาล
🥭ศาลที่เสนอคำร้องขอ
🥭การตรวจคำคู่ความ
🥭คู่ความมรณะ
🥭ความสามารถของคู่ความ
🥭การร้องสอด
🥭คู่ความร่วม
🥭ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
🥭ฟ้องซ้ำ
🥭คดีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
🥭ทิ้งฟ้อง
🥭ถอนฟ้อง
🥭หลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
🥭การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
🥭ฟ้องซ้อน
🥭ฟ้องแย้ง
🥭การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
🥭ขาดนัดยื่นคำให้การ
🥭ขาดนัดพิจารณา
🥭วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
🥭โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
🥭คู่ความขอให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา
🥭การบังคับคดี
🥭สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
🥭การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่งสิทธิของบุคคลภายนอก
🥭การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด
🥭การขอรับชำระหนี้ก่อนหรือส่วนแบ่งโดยอาศัยอำนาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นเหนือทรัพย์สินที่ยึด
🥭การขอเฉลี่ย
🥭ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย
🥭ข้อพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์
🥭การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ