Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือ การฟ้องร้องแนวทางการนำสืบและต่อสู้คดียักยอก

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 590 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. จิตฤดี วีระเวสส์

รหัสสินค้า

9789742038793

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

340

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้าอยู่ 9

รหัสสินค้า: 9789742038793 หมวดหมู่: , Product ID: 22091

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
🍠 รหัสสินค้า: 9789742038793

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ข้อความเบื้องต้น

ความผิดฐานยักยอก
การครอบครองทรัพย์
ลักษณะทรัพย์ที่ถูกยักยอก
ทรัพย์ที่เบียดบังต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
แนวทางการต่อสู้คดีว่าไม่ใช่ทรัพย์ของผู้เสียหาย
ลักษณะการเบียดบัง
เจตนาทุจริตในความผิดฐานยักยอก
แนวทางการต่อสู้คดีเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต
ยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด
ยักยอกทรัพย์สินหาย
การผิดสัญญาทางแพ่ง
ผู้จัดการทรัพย์สินทำผิดหน้าที่โดยทุจริต
การทำผิดหน้าที่ด้วยประการใด ๆ
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
เจตนาทุจริตในการทำผิดหน้าที่
การยักยอกของผู้จัดการทรัพย์สินตามคำสั่งศาล/พินัยกรรมหรือผู้มีอาชีพ ธุรกิจอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
ยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่า
ตัวการร่วมในความผิดฐานยักยอก
ความผิดฐานพยายามยักยอก
ผู้สนับสนุนในความผิดฐานยักยอก
ผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอก
ความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมในความผิดฐานยักยอก
อายุความคดียักยอก
การบรรยายฟ้องคดียักยอก
การเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์คืนในคดียักยอก
สิทธิของผู้เสียหายในการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑
ตัวอย่างคำฟ้อง
โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดฐานยักยอก
ดุลยพินิจศาลในการรอหรือไม่รอการลงโทษในคดียักยอก
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคดียักยอก
เปรียบเทียบความผิดฐานยักยอกกับฐานฉ้อโกง
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์

บรรณานุกรม
ภาคผนวก