Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คิงมงกุฎในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรื่อง”คิงมงกุฎในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์”ที่ม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชนิพนธ์แปลมาจากปาฐกถาซึ่งแสดงเป็นภาษาอังกฤษที่สยามสมาคมเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนพ.ศ.๒๔๙๒และจัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระชนมายุครบ๗รอบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีในปีเดียวกันภาษาผู้นิพนธ์ได้ใช้พรรณนาเนื้อหาจังเป็นภาษาใช้อยู่ณขณะเวลานั้นๆโดยเฉพาะอักขรวิธีที่อาจแตกต่างกับปัจจุบันอยู่หลายคำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างราบรื่นและง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสำนักพิมพ์ได้เพิ่มภาพถ่ายและคำบรรยายพร้อมทั้งขออนุญาตทายาทม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชแก้ไขอักขรวิธีบางคำเฉพาะในบทพรรณนาของม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชให้เป็นอักขรวิธีที่ใช้ในปัจจุบันส่วนที่เป็นประกาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔นั้นยังคงใช้ตามต้นฉบับเดิม

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9786162693625 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2558