Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

รหัสสินค้า

9786165812290

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

312

พิมพ์ครั้งที่

19 : มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
🍮 รหัสสินค้า :
9786165812290

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ยืม (Loan)
⭐️บททั่วไป
⭐️ความหมายของสัญญายืม
⭐️ลักษณะของสัญญายืม
⭐️สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่
⭐️สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use)
⭐️ยืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for consumption)
⭐️การกู้ยืมเงิน (Loan of money)
📌ฝากทรัพย์ (Deposit)
⭐️
บททั่วไป
⭐️ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่น ๆ
⭐️หน้าที่ของผู้รับฝาก
⭐️หน้าที่ของผู้ฝาก
⭐️ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️อายุความ
⭐️วิธีเฉพาะการฝากเงิน
⭐️วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
การแก้ไข : แก้ไขอัตราดอกเบี้ย, เพิ่มเติมประเด็นปัญหาและฎีกา