Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

฿ 234.00

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌ยืม(Loan)
⭐️ความหมายของสัญญายืม
⭐️ลักษณะของสัญญายืม
⭐️สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่
⭐️สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use
⭐️ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption)
⭐️การกู้ยืมเงิน(Loan of money)
📌ฝากทรัพย์(Deposit)
⭐️ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ
⭐️หน้าที่ของผู้รับฝาก
⭐️หน้าที่ของผู้ฝาก
⭐️ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์
⭐️อายุความ
⭐️วิธีเฉพาะการฝากเงิน
⭐️วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสหนังสือ : 9786165810005
🌟จำนวนหน้า : 300
🌟น้ำหนัก : 700 กรัม
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : มีนาคม 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.