Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

฿ 399.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1350 กรัม
ขนาด 26.1 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธานี สิงหนาท

รหัสสินค้า

9786165937603

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

714

พิมพ์ครั้งที่

18 : สิงหาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: ธานี สิงหนาท
🍧 รหัสสินค้า: 9786165937603

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
สารบัญพยานหลักฐานคดีแพ่ง

บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒ พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓ การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
บทที่ ๔ ภาระการพิสูจน์
บทที่ ๕ การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๖ วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
บทที่ ๗ การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
บทที่ ๘ วิธีการนำสืบพยานบุคคล
บทที่ ๙ วิธีการนำสืบพยานวัตถุ
บทที่ ๑๐ วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง

สารบัญพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑ ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา
บทที่ ๔
การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๕
วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา