Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพย์สิน

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

มีสินค้าอยู่ 4

รหัสสินค้า: 9786164973732 หมวดหมู่: , Product ID: 19726

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑
ความเบื้องต้น : บทที่ 1 ทรัพย์สิทธิ , บทที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ภาค ๒ การครองครอง : บทที่ 3 สิทธิครอบครอง , บทที่ 4 การครอบครองปรปักษ์
ภาค ๓ กรรมสิทธิ์ : บทที่ 5 ขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ , บทที่ 6 เจ้าของหลายคน , บทที่ 7 การได้กรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม , บทที่ 8 การได้กรรมสิทธิ์มาโดยผลของกฎหมาย , บทที่ 9 การได้กรรมสิทธิ์ตามหลักคุ้มครองบุคคลภายนอก
ภาค ๔ สิทธิเสมือนกรรมสิทธิ์ : บทที่ 10 เจ้าของสิทธิครอบครอง
ภาค ๕ ทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น : บทที่ 11 ภาระจำยอม , บทที่ 12 สิทธิอาศัย , บทที่ 13 สิทธิเหนือพื้นดิน , บทที่ 14 สิทธิเก็บกิน , บทที่ 15 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
รวมคำพิพากษาฎีกา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
รหัสสินค้า : 9786164973732
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 416 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : สิงหาคม 2562