Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑-๑๕๖) เล่ม ๑

฿ 551.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1820 กรัม
ขนาด 26.1 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

รหัสสินค้า

9786164040977

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

968

พิมพ์ครั้งที่

16 : พฤศจิกายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์
📍 รหัสสินค้า: 9786164040977

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค ๑ และภาค ๒​ : ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน
บทที่ ๑ 
ผู้เสียหายในคดีอาญา
บทที่ ๒ การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ
บทที่ ๓ การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้
บทที่ ๔ การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ
บทที่ ๕ ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี
บทที่ ๖ บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๗ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป
บทที่ ๘ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ ๙ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน