Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 237.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 570 กรัม
ขนาด 26.1 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เอื้อน ขุนแก้ว, ลดาวัลย์ อริยสิทธิ์ และ วรนันยา ใช้เทียมวงษ์

รหัสสินค้า

9786165860680

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

250

พิมพ์ครั้งที่

1 : 17 กรกฎาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍡 ผู้เขียน: เอื้อน ขุนแก้ว, ลดาวัลย์ อริยสิทธิ์ และ วรนันยา ใช้เทียมวงษ์
🍡 รหัสสินค้า: 
9786165860680

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒
อุทธรณ์
บทที่ ๓
การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๔
การห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๒๕
บทที่ ๕
คำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ ๖
การยื่นอุทธรณ์
บทที่ ๗
การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
บทที่ ๘
การขอทุเลาการบังคับ
บทที่ ๙ การทิ้งฟ้องอุทธรณ์และการถอนอุทธรณ์
บทที่ ๑๐
การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์
บทที่ ๑๑ การขออนุญาตฎีกา