Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

฿ 207.00

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162694424 หมวดหมู่: , Product ID: 2794

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
อธิบายความผิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความฐานยักยอก ความผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ ความผิดฐานลักทรัพย์กรณีพิเศษ ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา า ฯลฯ ความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานโกงแรงงาน ฯลฯ ความผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความผิดฐานเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง ความผิดฐานเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย แนวคำอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิ คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นระบบ
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786162694424 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 256
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)