Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ ถึง ๒๘๗/๒ และลหุโทษ

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 540 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วีระวัฒน์ ปวราจารย์, ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

รหัสสินค้า

9786164041219

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

259

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786164041219 หมวดหมู่: , Product ID: 80291

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: วีระวัฒน์ ปวราจารย์, ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
🍡 รหัสสินค้า: 9786164041219

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ความนำ
๑. ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
๑.๑ ความผิดฐานอั้งยี่
๑.๒ ความผิดฐานซ่องโจร
๒. ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชน
๓. ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

๓.๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
๓.๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
๓.๓ การปลอมเอกสาร
๔. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเดินทาง
๔.๑ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
๕. ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
๖. ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๖.๑ ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นหรือเด็ก
๖.๒ กระทำอนาจาร ได้แก่ อนาจารผู้อื่นและอนาจารเด็ก
๖.๓ การพาบุคคลไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
๖.๔ ค้าสิ่งลามก
๖.๕ สื่อลามกอนาจารเด็ก
๗. ความผิดลหุโทษ
บรรณานุกรม