Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

Original price was: ฿ 460.00.Current price is: ฿ 414.00.

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี

รหัสสินค้า

9786165812030

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

476

พิมพ์ครั้งที่

20 : พฤศจิกายน 2565

คำอธิบาย

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี
📍 รหัสสินค้า: 9786165812030

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 2 ความผิด

📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค 3 ลหุโทษ
🛑พิมพ์ครั้งที่ 20 เพิ่มคำอธิบายความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์, เพิ่มความเห็นในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานทำแท้ง🛑