Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 360.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 910 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

รหัสสินค้า

9786165812399

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

432

พิมพ์ครั้งที่

9 : มีนาคม 2566

คำอธิบาย

🌾 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร
🌾 รหัสสินค้า:
9786165812399

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
⭐️บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
⭐️บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
⭐️บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
⭐️บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
⭐️บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 : เพิ่มฎีกา