Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

฿ 234.00

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุทธรณ์ หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา คดีที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องเป็นข้อที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น คำสั่งระหว่างพิจารณา การยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ การขอทุเลาการบังคับ การตรวจสั่งคำฟ้องอุทธรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ การส่งคำเนาอุทธรณ์ ฯลฯ, ฎีกา การยื่นฎีกา กฎหมายที่นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกา คดีห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ขอคืนเงินวางศาล การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9786162692970 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 282
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)