Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 กรัม
ขนาด 26.1 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เอื้อน ขุนแก้ว

รหัสสินค้า

9786165884990

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

258

พิมพ์ครั้งที่

5 : 14 มกราคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165884990 หมวดหมู่: , Product ID: 59923

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: เอื้อน ขุนแก้ว
📍 รหัสสินค้า:
9786165884990

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒
บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีผู้บริโภค
บทที่ ๓
การบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ ๔
คดีผู้บริโภค
บทที่ ๕
บทบัญญัติพิเศษ
บทที่ ๖
การฟ้องคดี
บทที่ ๗
การดำเนินกระบวนพิจารณา
บทที่ ๘
บทบาทของศาลในคดีผู้บริโภค
บทที่ ๙
คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดี
บทที่ ๑๐
อุทธรณ์
บทที่ ๑๑
การขออนุญาตฎีกา
บทที่ ๑๒
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
บทที่ ๑๓
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ภาคผนวก