Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 490 g
ขนาด 26 × 19 cm
ผู้เขียน

อรพรรณ พนัสพัฒนา

รหัสสินค้า

9789740341178

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

220

พิมพ์ครั้งที่

10 : 2565 (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้าอยู่ 9

รหัสสินค้า: 9789740341178 หมวดหมู่: , Product ID: 37642

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: อรพรรณ พนัสพัฒนา
🍠 รหัสสินค้า:
9789740341178

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍹ภาคที่ ๑ : ผลธรรมดาแห่งหนี้

บทที่ ๑ บทเบื้องต้น
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
บทที่ ๓ การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
บทที่ ๔ กำหนดเวลาชำระหนี้
บทที่ ๕ การผิดนัด
บทที่ ๖ การบังคับชำระหนี้
🍹ภาคที่ ๒ : ความระงับแห่งหนี้
บทที่ ๑ บทเบื้องต้น
บทที่ ๒ การชำระหนี้
บทที่ ๓ การวางทรัพย์
บทที่ ๔ การปลดหนี้
บทที่ ๕ การหักกลบลบหนี้
บทที่ ๖ การแปลงหนี้ใหม่
บทที่ ๗ หนี้เกลื่อนกลืนกัน
🍹ภาคที่ ๓ : ผลพิเศษแห่งหนี้
บทที่ ๑ สิทธิยึดหน่วง
บทที่ ๒ บุริมสิทธิ
บทที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
บทที่ ๔ การเพิกถอนการฉ้อฉล
บทที่ ๕ การโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ
บทที่ ๗ ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
บรรณานุกรม