Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

฿ 468.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร

รหัสสินค้า

9786165811750

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

552

พิมพ์ครั้งที่

13 : สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร
🥑 รหัสสินค้า: 9786165811750

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
บทที่ 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
บทที่ 4 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
บทที่ 5 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง
บทที่ 6 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก
บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร
บทที่ 8 พยานบอกเล่า
บทที่ 9 วิธีนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วๆ ไป
บทที่ 10 พยานบุคคล
บทที่ 11 พยานเอกสาร
บทที่ 12 พยานวัตถุ
บทที่ 13 พยานความเห็น
บทที่ 14 มาตรฐานการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน