Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 21 × 14.50 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รหัสสินค้า

9786165812009

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

332

พิมพ์ครั้งที่

13 พฤศจิกายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍋 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
🍋 รหัสสินค้า: 9786165812009

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
✅หมวด 1 บุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ
ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ
✅หมวด 2 นิติบุคคล
นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
📌ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งที่ 12