Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายละเมิด

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 270.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง

รหัสสินค้า

9786165812627

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

316

พิมพ์ครั้งที่

12 : กรกฎาคม 2566

คำอธิบาย

📝 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
📖 รหัสสินค้า: 9786165812627

 

❄️ บทคัดย่อ/สารบัญ ❄️
⭐️บทที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
⭐️บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
⭐️บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์
⭐️บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
⭐️บทที่ 5 อายุความ
⭐️บทที่ 6 นิรโทษกรรม
⭐️บรรณานุกรม
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 : เพิ่มฎีกา