Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Original price was: ฿ 270.00.Current price is: ฿ 256.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้จัดทำ

อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

รหัสสินค้า

9786164884298

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

236

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2567

มีสินค้าอยู่ 18

รหัสสินค้า: 9786164884298 หมวดหมู่: , Product ID: 84743

คำอธิบาย

🍧 ผู้จัดทำ: อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
🍧 รหัสสินค้า: 9786164884298

 

สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1) ขอบเขตการศึกษา “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”
2) พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3) การปะทะสังสรรค์กันทางความคิดเกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน
บทที่ 2 การปรับใช้กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (หลักทั่วไป)
1) องค์ประกอบต่างด้าวของข้อเท็จจริง
2) การแสวงหาเทคนิควิธีกฎหมายขัดกันและหลักกฎหมายขัดกัน และการปรับใชกฎหมายต่างด้าว
3) เทคนิควิธีในกฎหมายขัดกัน
บทที่ 3 การปรับใช้กฎเกณฑ์เฉพาะในกฎหมายขัดกัน
1) กฎหมายลักษณะบุคคล
2) กฎหมายลักษณะหนี้: นิติกรรมและสัญญา
3) กฎหมายลักษณะหนี้: ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
4) กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
5) กฎหมายลักษณะครอบครัว
6) กฎหมายลักษณะมรดก
บทที่ 4 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
1) เขตอำนาจศาล
2) การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างด้าว
บรรณานุกรม