Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

฿ 324.00

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165811989

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

368

พิมพ์ครั้งที่

31 : พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
🥑 รหัสสินค้า: 9786165811989

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
⭐️ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
⭐️ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
⭐️ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
📌พิมพ์ครั้งที่ 31 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน