Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

฿ 342.00

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811651

จำนวนหน้า

396

พิมพ์ครั้งที่

17 : สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
📝รหัสสินค้า : 9786165811651

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
🌟จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
🌟หน้าที่ของลูกจ้าง
🌟หน้าที่ของนายจ้าง
🌟ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟อายุความฟ้องคดี
🌟จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
🌟หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
🌟ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
🌟อายุความฟ้องร้องคดี
🌟รับขน รับขนของ
🌟รับขนคนโดยสาร
พิมพ์ครั้งที่ 17 เพิ่มฎีกาและแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้เป็นปัจจุบัน