Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

฿ 306.00

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน🛑

🌟จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
🌟หน้าที่ของลูกจ้าง
🌟หน้าที่ของนายจ้าง
🌟ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน
🌟อายุความฟ้องคดี
🌟จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
🌟หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
🌟ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
🌟อายุความฟ้องร้องคดี
🌟รับขน รับขนของ
🌟รับขนคนโดยสาร

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
🌟รหัสสินค้า : 9786162699917
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 800 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 396
🌟ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.