Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา

รหัสสินค้า

9786168314067

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

352

พิมพ์ครั้งที่

2 : ตุลาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786168314067 หมวดหมู่: , Product ID: 70387

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้รวบรวม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา
🍧 รหัสสินค้า: 9786168314067

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
วิเคราะห์ศัพท์
บทที่ ๒
บททั่วไป
บทที่ ๓
การใช้แรงงานทั่วไป
บทที่ ๔
การใช้แรงงานหญิง
บทที่ ๕
การใช้แรงงานเด็ก
บทที่ ๖
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
บทที่ ๗
คณะกรรมการค่าจ้าง
บทที่ ๘
สวัสดิการ
บทที่ ๙
บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ ๑๐
การควบคุม
บทที่ ๑๑
การพักงาน
บทที่ ๑๒
ค่าชดเชย
บทที่ ๑๓
การยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้อง
บทที่ ๑๔
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
บทที่ ๑๕
พนักงานตรวจแรงงาน
บทที่ ๑๖
การส่งหนังสือ
บทที่ ๑๗
บทกำหนดโทษ
ประวัติผู้เขียน